İletişim Bilgileri

Korur Robot Teknolojileri Ltd.

  • Yetkili Kişi: Ali Tan Şerbetci
  • Telefon numarası: +90 (312) 438-07-00
  • +90 (532) 755-47-28
  • +90 (312) 438-20-85, fax
  • Skype: hepsirobot
  • Adres: Konrad Adenauer caddesi 3, Sancak mahallesi, Çankaya, Ankara, 06700, Türkiye

Çalışma Saatleri

Sitedeki güncellemeler

Mesafeli Satış Sözleşmesi

03.05.2014 10:09

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR
1.1- SATICIÜnvanı : KORUR ROBOT TEKNOLOJİLERİ İTHALAT VE İHRACAT TİCARET LTD.ŞTİ.Adresi : İlkbahar mahallesi, 616 sokak 3/A ORAN-ÇANKAYA ANKARATelefon : 312-491 2008 Fax: 312-491 4203
E-mail : c3po@hepsirobot.com
1.2 –ALICI Satıcı internet sitesinden elektronik ortamda sipariş yapan ve online olarak bu siparişe ve sözleşme koşullarına onay veren kişi olarak ALICI;
Alıcı Adı/Soyadı :
Adresi :
e-mail :# # # Teslimat Adresi : Teslim Edilecek Kişi : Fatura Adresi : Teslimat adresi :
gsm tel : # # tel:
MADDE 2- KONU ve SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNİşbu sözleşmenin konusu, ALICIʼnın, SATICIʼya ait www.hepsirobot.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ve söz konusu sitede nitelikleri ve satış fiyatı gibi detayları belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik ve 4822 Sayılı Kanun ile değişik 4077 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
İşbu sözleşmenin konusu ürün veya ürünlerin cinsi veya türü, miktarı, marka veya modeli, satış bedeli gibi bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir:
Ürün adı: Adet …………. ….. …………. …..
Ödeme Şekli: ……………………………..
Satış Bedeli (KDV Dahil bedel)
……………. …………….
MADDE 3- GENEL HÜKÜMLER
3.1- 18 yaşından küçük kişiler SATICI internet sitesinden, çocuklara yönelik ürünlerin satışa sunulması durumunda dahi, alışveriş yapamaz.
3.2 – Tüm siparişler, yasaların gerektirdiği şekilde irsaliye, fatura ve/veya irsaliyeli fatura eşliğinde yasal süreyi aşmamak üzere teslim edecektir. Sadece sevk irsaliyesi ile gönderilen ürünlerin faturaları, bilahare fatura adresine postalanacaktır.
Ürün fiyatı, katma değer vergisi ilave edilmiş Türk Lirası cinsinden sitede yer almaktadır.
ALICI internet sitesinden kredi kartı, havale veya EFT ile alışveriş yapabilir.. Kredi kartı ile verilen siparişler verildikleri an işleme alınamayacak olup, kredi kartından işbu sözleşme uyarınca ALICI tarafından ödenmesi gerekli meblağın blokesinin yapıldığı ya da bu tutardaki havale – EFT bedelinin satıcı hesabına ulaştığının SATICI hesaplarına ulaştığını tespit ettiğimizde, söz konusu siparişin işleme alınması mümkün olacaktır. Havale veya EFT ile ödeme yapılması halinde, SATICI hesabına iki gün içinde ALICI ödemesinin geçmemesi durumunda sipariş iptal edilmektedir.
3.3 – ALICI, SATICI internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, KDV dahil satış fiyatı, SATICIʼnın fiyat dahil tüm vaatlerinin geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri; cayma hakkı ve nasıl kullanılacağı, ALICI tarafından karşılanacak bir maliyet varsa bunun ücreti, sözleşme konusu malın teslim ve ifa süreleri,

ALICIʼnın talep ve şikayetlerini iletebileceği SATICI veya sağlayıcının açık adres – telefon ve varsa diğer erişim bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
3.4 – ALICI tarafından online siparişi verilen ürün, mevzuatta öngörülen süreyi aşmayacak şekilde ve internet sitesinde detayları verilen ve mevzuata uygun süreler dahilinde ALICI veya ALICI tarafından bildirilen adresteki kişilere teslim edilir. Alıcı tarafından bildirilen adreste hata ve/veya eksiklik bulunması veya söz konusu adresteki kişilerin ürünü teslim almaması gibi durumlardan SATICI sorumlu değildir. Teslim anında ALICIʼnın veya teslim edilmesini istediği kişinin adresinde bulunmaması durumunda dahi,
SATICI teslim yükümlülüğünü zamanında ve eksiksiz yerine getirmiş addedilecektir. Bu nedenle teslimat sorunları yaşanmaması için sistemde kayıtlı olan fatura ve teslimat adreslerinin tam ve eksiksiz olmasına ALICIʼnın ayrıca dikkat göstermesi gerekmektedir. 3.5 – Teslimat sırasında hasarlı olduğu belirlenen ürünler hakkında kargo yetkilisi ile birlikte tutanak tutulması gerekmektedir.
3.6 – Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep olarak nitelendirilecektir. Mücbir sebep olması halinde SATICI bu durumu gene online şekilde bildirecek, ALICI ise durumdan derhal SATICIʼyı haberdar edecektir. Mücbir sebep tarafların sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden kaynaklanan sorumluluklarını, mücbir sebebin devam ettiği müddet dahilinde durduracaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğar. 3.7 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde garanti belgesi ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
3.8- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin online onaylanmış olması, imzalı nüshasının satıcıya ulaştırılmış olması ve ilaveten satış bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka nezdinde iptal edilir ise, SATICIʼnın ürünün teslimi yükümlülüğünden herhangi bir sorumluluğu doğmaksızın imtina etme hakkına sahip olduğunu ALICI kabul eder.
3.9- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun, ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'ya kullanılmamış, ambalajı zarar görmemiş ve eksiksiz biçimde göndermesi zorunludur. Nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
3.10- Bu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 4822 Sayılı Kanun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
MADDE 4- CAYMA HAKKI
4.1-ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-mail ve telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün iade şartları 2. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma
hakkının kullanılması halinde, üçüncü kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının SATICIʼya iadesi, 395 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 iş günü içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.
4.2- İade veya değiştirilmesi istenen ürünün ambalajında meydana gelebilecek hasarlar ürünün yeniden satışa sunulmasını engelleyeceğinden söz konusu ürünün orjinal kutusu koruyucu bir ambalaj içerisine yerleştirilmelidir. Ambalajın kargoda hasar görmeyecek şekilde ve yeniden satılabilir durumda SATICIʼya gönderilmesi gerekmektedir.
MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER
5.1-Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.
5.2- Kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır ve ürün bedeline dahil değildir. 5.3- Bankanın ödeme esnasında havale masrafı veya sair isimler altında yapacakları kesintilerden SATICI sorumlu değildir. Bu çerçevede ALICI vadeli alımlarda faiz oranı, havale masrafı, temerrüt faizi hükümleri gibi bilgileri Bankası ile teyit edeceğini ve söz konusu hükümlerin bankası ile arasındaki sözleşme esaslarına gore belirleneceğini kabul eder.
5.4- Kredi kartına iade talebi bulunması halinde, ALICIʼya nakit iadesi yapılması mümkün değildir. Kredi kartı iadeleri, bankaların mevcut iade prosedürleri çerçevesinde yapılmaktadır. Bu çerçevede taksitli alışveriş iadelerinde ALICI şimdiden, ürünü kaç taksit ile aldı ise Bankanın kendisine ödemeyi de taksitle yapabileceğini bildiğini ve buna muvafakati olduğunu Kabul etmektedir.
MADDE 6- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ANKARA Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
SATICI ALICI KORUR ROBOT TEKNOLOJİLERİ
İTHALAT VE İHRACAT LTD.ŞTİ.